Neler Yapıyoruz?

What are we doing?

Her markanın onu zinde tutan bir hikayesi vardır. Bu hikayede yaşanmışlıklar ve hedefler, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurar ve markanızı geleceğe taşır. Markanızı geleceğe taşıyacak bu yolculukta gelin hikayenizi birlikte duyuralım. Every brand has a story that keeps it fit. The experiences and goals in this story build a bridge between the past and the future and carry your brand to the future. Let's announce your story together on this journey that will carry your brand to the future.

Markanıza olan tutkunuzu müşterinize yansıtacak, markanızı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığınız karakterinizi birlikte tasarlayalım. Markanız var oldukça sizi temsil edecek bu karakter sektördeki adınızı ölümsüzleştirsin. Sektördeki varlığınızı güçlendirsin. Markanızın adını güncel tutsun. Markanıza uygun olarak tasarladığımız karakterinizi markanıza ait tüm özelliklere uygun olarak konsept tasarım ile destekleyelim. Let's design your character together, which you believe will reflect your passion for your brand to your customers and represent your brand in the best way. As long as your brand exists, let this character who will represent you immortalize your name in the sector. Strengthen your presence in the industry. Keep your brand name updated. Let's support your character, which we designed in accordance with your brand, with a concept design in accordance with all the features of your brand.

Hikayeleri ölümsüzleştiren, onların dilden dile anlatılmasıdır. İçinde bulunduğumuz dijital çağda hikayeleri anlatmanın en iyi yolu görsellerdir. Animasyon videoların temelini oluşturan storyboard ile hikayenizi adım adım görsel yol ile anlatalım. What immortalizes stories is that they are told from language to word. Visuals are the best way to tell stories in the digital age we live in. Let's tell your story step by step visually with the storyboard, which is the basis of animation videos.

Markanıza olan tutkunuzu müşterinize yansıtacak, markanızı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığınız karakterinizi birlikte tasarlayalım. Markanız var oldukça sizi temsil edecek bu karakter sektördeki adınızı ölümsüzleştirsin. Sektördeki varlığınızı güçlendirsin. Markanızın adını güncel tutsun. Markanıza uygun olarak tasarladığımız karakterinizi markanıza ait tüm özelliklere uygun olarak konsept tasarım ile destekleyelim. Let's design your character together, which you believe will reflect your passion for your brand to your customers and represent your brand in the best way. As long as your brand exists, let this character who will represent you immortalize your name in the sector. Strengthen your presence in the industry. Keep your brand name updated. Let's support your character, which we designed in accordance with your brand, with a concept design in accordance with all the features of your brand.

Markanızın sembolü olan logonuzun akılda kalıcılığını ve görsel zenginliğini, animasyon teknikleri ile daha da arttırarak, hizmet verdiğiniz alanda farklı bir iz bırakmanız için size destek olalım. Markanızı temsil eden logonuz ve iconlarınız Actifix ® ‘in dokunuşları ile can bulsun. Let us support you to leave a different mark in the area you serve by increasing the catchy and visual richness of your logo, which is the symbol of your brand, with animation techniques. Let your logo and icons that represent your brand come to life with the touches of Actifix ®.

Hareketlendirdiğimiz karakterlerimize gerçek insan sesi ve ses efektleri kullanarak sadece görsel olarak değil işitsel olarak da müşteri kitlenize markanızın sesini duyurur. By using real human voices and sound effects on our characters, we announce your brand's voice to your customer base not only visually but also audibly.

Tv kanalları, Youtube vb sosyal medya platformlarında ve çeşitli yayın araçlarında çocuklara yönelik eğitici, ahlaki ve kültürel değerlerimiz göz önünde bulundurularak hazırlanmış, kimi zaman güftelerini yazdığımız kimi zaman bestelediğimiz çocuk şarkılarını, anlatmaya doyulmayacak, tekrar tekrar dinlenecek masalları izleyicilerinizle buluşturalım. Let's bring together children's songs that we sometimes write, sometimes we compose, and tales that you can listen to again and again, prepared by taking into account our educational, moral and cultural values for children, on social media platforms such as TV channels, Youtube, etc.

Çizgi Film Animasyon Nedir? What is Cartoon Animation?

Animasyonun kelime anlamı canlandırmak demektir. Animasyon sektörde ise cansız nesneleri hareket ediyormuş gibi gösterme sanatıdır. Bir dizi hareket yanılsaması oluşturmak için birbirinin peşi sıra gelen çizimleri, modelleri ve kuklaları fotoğraflama yöntemidir. Animation literally means to animate. In the animation sector, it is the art of showing inanimate objects as if they are moving. It is a method of photographing successive drawings, models, and puppets to create the illusion of a series of movements.

Animasyon sanatı hikaye anlatıcılarının, hikayelerini eşsiz bir şekilde anlatmasına olanak tanıdı. Son yıllarda daha da aktif olarak kullanılan animasyonun aslında bildiğimizden daha uzun bir geçmişi vardır. 20. yüzyılın başlarında sinema sektörünün bir parçası haline gelmeye başlamıştır. The art of animation allowed storytellers to tell their stories in a unique way. Animation, which has been used more actively in recent years, actually has a longer history than we know. At the beginning of the 20th century, it began to become a part of the cinema industry.

Günümüzde eğlence, güzel sanatlar, reklam, eğitim gibi birbirinden farklı birçok alanda da kullanılmaktadır. İletişim araçları geliştikçe animasyon, filmlerden taşıp hayatın pek çok alanında karşımıza çıkmaktadır. Animasyonu, günümüzde yeni biçimlerle izlemekteyiz; sanal gerçeklik, çizgifilm formatında iki boyutlu görüntüler, dijital ve stop-motion teknikleri kullanılarak oluşturulan üç boyutlu nesneler ve canlı aksiyon filmlerine görünmez bir şekilde yerleştirilen efektler ve daha nicesi. Today, it is also used in many different fields such as entertainment, fine arts, advertising and education. As the means of communication develop, animation overflows from movies and appears in many areas of life. We watch animation in new forms today; virtual reality, two-dimensional images in cartoon format, three-dimensional objects created using digital and stop-motion techniques, invisibly embedded effects in live-action movies, and more.

Actifix Ne Yapar? What Does Actifix Do?

Beyaz kağıt üzerinde hayalimizdeki karakteri 2 boyutlu çizer onu bilgisayar ortamında hareket ettirerek canlandırırız. Hayallerinizi hayata geçiririz. Görsel medya izleyici kitlelerinin en çok dikkatini çeken unsurlardan biridir. Çizgifilm animasyon renkli ve hareketli olduğundan göze ve algıya direkt hitap eder, akılda kalıcılığı fazladır. We draw our imaginary character in 2D on white paper and animate it by moving it in the computer environment. We make your dreams come true. Visual media is one of the elements that attract the most attention of audiences. Since cartoon animation is colorful and animated, it directly appeals to the eye and perception, and is highly memorable.

İçinde bulunduğumuz dijital çağın vazgeçilmez unsuru olan ekranlarda gördüklerimiz, duyduklarımız algılama açısından çok daha etkilidir.İş dünyasında kalıcı olma adına çok önemli olan reklam sektörü için çizgifilm animasyon vazgeçilmezdir. What we see and hear on the screens, which is an indispensable element of the digital age we live in, is much more effective in terms of perception. Cartoon animation is indispensable for the advertising industry, which is very important in terms of being permanent in the business world.

Eski tip reklam çekimlerinde kamera önü ve arkası maliyetleri, zaman kaybı, ekip, reklam yüzü vb unsurlar göz önünde bulundurulduğunda çizgifilm animasyon reklamları finansal anlamda daha az iş gücü gerektirir, daha az maliyetlidir ve daha kısa sürede üretilebilir. Considering the costs of front and back of the camera, loss of time, team, advertising face, etc. in old-style commercials, Cartoon animation ads require less labor, cost less and can be produced in a shorter time.

Siz stüdyomuza gelip fikrinizi belirtin, biz markanıza uygun bir karakter tasarlayıp sektörde sizin için kalıcı bir yüz oluşturalım. Oluşturulan karakteriniz sayesinde istediğiniz her an müşterilerinizle reklamlarınız aracılığı ile tekrar tekrar buluşun. You come to our studio and express your opinion, we will design a character suitable for your brand and create a permanent face for you in the sector. Thanks to your created character, meet your customers again and again through your advertisements whenever you want.

Özel günlerde sevdiklerinize asla unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz? How would you like to give your loved ones a gift that they will never forget on special occasions?

Birlikte geçirdiğiniz güzel günlerin unutulmaz anlarını ve anılarını ölümsüzleştirmek ister, doyasıya fotoğraflarız ya da videoya alırız. We want to immortalize the unforgettable moments and memories of the beautiful days you spent together, we take photos or videotape them to the fullest.

Peki sevdiklerinizi özel günlerde duygu dolu ya da eğlenceli bir animasyon filminin içinde görmek ve bu özel günü ona hediye etmeye ne dersiniz? Well, how about seeing your loved ones in an emotional or fun animated movie on special days and gifting them this special day?

Anneler gününde annenize tava, babalar gününde babanıza gömlek almaktan, doğum gününde arkadaşınıza parfüm almaktan sıkıldıysanız ve “Tanışma hikâyem, doğum hikâyem film olur!” diyorsanız, evlilik If you are tired of buying a frying pan for your mother on Mother's Day, a shirt for your father on Father's Day, or buying perfume for your friend on his birthday, and "My meeting story, my birth story will be a movie!" If you say marriage

yıldönümünüzü, sevgililer gününü muhteşem bir hediye ile kutlamak ya da ”Sıra dışı bir evlenme teklifi yapmak istiyorum.” diyorsanız, “Hangi devirde yaşıyoruz?” deyip, Dijital Düğün Davetiyeleri” mizi merak ediyorsanız, Actifix ®’in Canladırma Servisi’ nden çıkan özgün çalışmalara bir göz atın! I want to celebrate your anniversary, valentine's day with a wonderful gift or "I want to make an extraordinary marriage proposal." If you say, “What era are we living in?” If you're wondering about our "Digital Wedding Invitations", take a look at the original works from Actifix ®'s Animation Service!

Hareketlendirdiğimiz karakterlerimize gerçek insan sesi ve ses efektleri kullanarak sadece görsel olarak değil işitsel olarak da müşteri kitlenize markanızın sesini duyurur. By using real human voices and sound effects on our characters, we announce your brand's voice to your customer base not only visually but also audibly.

Dijital Platformlara yönelik sunduğumuz bu hizmet ile sizi rakiplerinizden bir adım öne taşıyarak, farklılık yaratacağınız, daha çok kitleye hitap edeceğiniz, izlenme sürenizi arttıracak dijital içerikler (video,animasyon,çizgi film,şarkı,masal) üretiyoruz. With this service we offer for Digital Platforms, we produce digital content (video, animation, cartoon, song, fairy tale) that will take you one step ahead of your competitors, make a difference, appeal to more audiences, and increase your viewing time.